• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

SBĚR

SBĚR

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ÚTERÝ 15. 10. 2019 13. 30 – 16.30

PRO NIŽŠÍ STUPEŇ

STŘEDA 16. 10. 2019 13. 30 – 16.30

PRO VYŠŠÍ STUPEŇ A MATEŘSKOU ŠKOLU

0,50,- Kč / kg

Žákovský parlament při naší základní škole pořádá sběr starého papíru. Netříděný, ale dobře svázaný papír můžete donést či dovézt ke škole a zde vám bude vyplacena částka 0,50 Kč za jeden kg v hotovosti.

(Částka je nižší z důvodu snížení ceny výkupu starého papíru.)

Vezměte si prosím s sebou peníze na vrácení,

 ušetříte nám drobné.

To, co zůstane Žákovskému parlamentu, bude rozděleno do tříd a využito na nákup sportovních potřeb a akce dětí. MŠ obdrží vybranou částku na vlastní využití. Věříme, že nás slavkovští občané podpoří.

 

Žáci základní školy.