• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Šachové kroužky TJ Slezan Opava, z.s.

Šachové kroužky TJ Slezan Opava, z.s. - struktura

 

ZÁKLAD (ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ)

Tréninkový program je zaměřen na osvojení si základních technik a možností šachové hry pro široký okruh zájemců o šachovou hru. Program je otevřen pro všechny zájemce převážně z věkové skupiny 7 až 12 let. Velikost jedné tréninkové skupiny 8 až 14 dětí.

Probírají se základy jednotlivých zahájení, jednodušší postupy ve střední hře a základy koncovek. Taktika a strategie je vysvětlována na jednoduchých snadno pochopitelných úlohách.

Po zvládnutí základů účast na turnajích v rámci města a okresu. Každý člen kroužku by se měl zúčastnit aspoň 4 půldenních rapid turnajů za pololetí.

 

Prezenční kroužky probíhají jednou týdně na základních školách nebo v prostorách TJ. Délka jedné lekce je 60 minut.

 

Cena 750 Kč/pololetí

 

 

STŘED (KADETI - STŘEDNĚ POKROČILÍ)

Tréninkový program je zaměřen na složitější techniky šachové hry pro děti, které po absolvování základního kurzu projeví hlubší zájem o šachovou hru a chuť své znalosti prohloubit. Velikost jedné tréninkové skupiny 6 až 8 dětí.

Probírají se jednotlivé hlavní varianty zahájení. Střední hra a koncovky jsou probírány komplexněji. Strategie a taktika je vysvětlována na složitějších příkladech z praxe.

Účast na turnajích v rámci města, okresu a kraje. Každý člen kroužku by se měl zúčastnit aspoň 5 půldenních rapid turnajů a 1 vícedenního turnaje v praktickém šachu za pololetí.

 

Prezenční kroužky probíhají jednou týdně v prostorách TJ. Délka jedné lekce je 90 minut.

 

Cena 1200 Kč/pololetí

 

 

TOP (REPREZENTANTI - POKROČILÍ)

Tréninkový program zaměřen na komplexní techniky šachové hry pro děti, u kterých se vyvine vášeň pro šachovou hru, určitá míra talentu a které mají schopnost pracovat samostatně i doma. Velikost jedné tréninkové skupiny 4 až 6 dětí.

Předpokladem pro zařazení do této skupiny je schopnost samostatně pracovat a dobré výsledky na turnajích. Probírají se zde jednotlivé hlavní varianty zahájení včetně vedlejších variant. Střední hra a koncovky jsou probírány do hloubky. Strategie a taktika je vysvětlována na příkladech z praxe.

Účast na turnajích v rámci města, okresu, kraje a republiky. Každý člen kroužku by se měl zúčastnit aspoň 5 půldenních rapid turnajů a 2 vícedenních turnajů v praktickém šachu za pololetí.

 

Prezenční kroužky probíhají jednou týdně v prostorách TJ. Délka jedné lekce je 90 minut.

 

Cena 1200 Kč/pololetí

 

 

 

Termíny kroužků

Konkrétní termín a další informace o kroužku na Vaší škole nebo v TJ naleznete na webu www.slezanopava.cz v sekci šachy.

 

Pokyny k úhradě

750,- Kč za pololetí

Úhradu je nutné zaplatit za 1. pololetí do 15. 10. 2021 a za 2. pololetí do 15. 2. 2022.

 

Úhrada členství v šachovém kroužku se platí bezhotovostním převodem na účet

TJ Slezan Opava z.s., Fio banka a.s., č.ú.: 2000230147 / 2010

Při bezhotovostní platbě uveďte vždy do zprávy pro příjemce toto: „jméno a příjmení, šachy, kroužek“. Za jméno a příjmení doplňte jméno člena, za kterého je příspěvek placen.

Variabilní symbol uveďte vždy tento: 35 (znamená oddíl šachy)

Ve výjimečných případech je možno příspěvky zaplatit v hotovosti po dohodě s trenérem.

 

Kontakt

Ing. Karel Záleský

tel.: 603 716 667

email: k.zalesky@email.cz