• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Robotická soutěž Robogames

   Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádala 20. května robotickou soutěž Robogames. Soutěžními disciplínami bylo Robosumo a sledování čáry naprogramovaným autíčkem. Naši žáci, pod vedením p. Ing. Grygarčíka, se na soutěž v rámci kroužku kybernetiky pečlivě připravovali. Konkurence byla opravdu veliká a soutěže se účastnili poprvé. O to větší radost měli při vyhlašování výsledků, když zjistili, že v disciplíně Robosumo se David Pustka (8.A) umístil na 2. místě a v disciplíně Jízda po čáře společně s Klárkou Čechovou (8.B) vyhráli a získali 1. místo. Davida i Kláru tyto výsledky velmi povzbudily do další práce. Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy na vysokoškolské půdě za hranicemi kraje patří nejen oběma žákům, ale také p. Grygarčíkovi, který svým svěřencům věnuje svůj volný čas a posouvá své svěřence v oblasti kybernetiky opravdu k těm nejvyšším příčkám. 

Děkuji

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov