• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Rekonstrukce místnosti pro výchovné poradenství

Máme obrovskou radost z dalšího nově zrekonstruovaného prostoru ve škole, jímž je místnost výchovného poradenství, která je určena pro osobní jednání s rodiči i žáky. Velmi často je také využívána odborem sociálních věcí při pohovorech s dětmi. Jsme přesvědčeni o tom, že esteticky laděný prostor napomáhá ke konstruktivnímu a nekonfliktnímu jednání, zmírní negativní dopady pohovorů se státními orgány na děti. Děkujeme tímto zřizovateli Obci Slavkov za financování této velmi přínosné změny.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov