• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Recitační soutěž

Recitační soutěž

   V úterý 8. března 2022 se konala recitační soutěž. Zúčastnili se jí žáci nižšího stupně od 1. do 5. třídy. Soutěž proběhla v odpoledních hodinách za notné podpory žáků školní družiny. Děti přednesly celou řadu krásných básniček známých autorů české poezie. Porota, složená z pedagogů nižšího stupně, měla nelehký úkol s výběrem těch nejlepších recitátorů. Nakonec vybrala tyto žáky.

     V kategorii 1. třídy se umístili na prvním místě Anička Trojančíková, Amálka Kubánková a Kristýnka Korbelová, na druhém místě Eliška Doležálková a Ella Hermína Kuršová a na třetím místě Mikuláš Špilháček.

     V kategorii 2. a 3. třídy se umístili na prvním místě Viktorka Korbelová a Matyáš Plch, na druhém místě Jakub Holý, Vítek Černý a Jana Malchárková a na třetím místě Vojtěch Juchelka, Matyáš Oslizlo a Tomáš Petzuch.

V kategorii 4. a 5. třídy se umístili na prvním místě Eliška Mudrychová a Tereza Gregořicová, na druhém místě Beáta Uhlářová, Aneta Maršálková a Eliška Zahlová a na třetím místě Ondra Hanel a Kryštof Klein.

 

                                                                                                                                                     Všem žákům gratulujeme.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov