• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Soutěže Přírodovědného Klokana se zúčastnilo celkem 80 žáků osmých a devátých tříd. Kromě logických úvah a zdravého selského rozumu vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Nejlepšího výsledku dosáhli Filip Kunc 9.A 77 bodů, Magdaléna Pavlíčková 8.B 68 bodů, Evelína Kunzová 8.A 62 bodů, Adam Žilka 8.A 60 bodů, Adéla Malíková 9.A 59 bodů, Ondřej Volovský 8.A 58 bodů.