• Základní školA Slavkov

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Poplatky 2022

Adaptační kurz

V záři pojedou obě 6. třídy na adaptační kurz, který se bude konat v ADP Žimrovice. Cílem dvoudenního pobytu není poznávání okolí, ale adaptace žáků na nové kolektivy. Cena kurzu je 800 Kč. 

Termíny:               12. - 13. září –  6. A                       15. – 16. září – 6. B

                                                                                                          Mgr. Kristina Hlásná, metodik prevence

 

Cena za pomůcky

Na začátku roku vybíráme od rodičů poplatek na zakoupení sešitů a dalších potřeb k výuce. Po 15 letech jsme museli přistoupit ke zdražení poplatků za školní pomůcky o 100 Kč. Díky úspornějšímu režimu v „covidovém“ období jsme k navýšení zatím nebyli nuceni přistoupit, ale při  současných aktuálních cenách nelze výši poplatku udržet. Částky jsou stanoveny následovně:

2. - 5. třída 600 Kč

6. - 9. třída 800 Kč.

 

Co vše je obsaženo v poplatcích:

2. - 5. třída:

 • sešity
 • pracovní sešity do matematiky, písanky
 • výtvarná složka
 • výtvarné potřeby
 • kancelářský papír (papíry na kopírování)
 • žákovský záznamník/žákovská knížka
 •  

6. - 9. třída:

 • sešity
 • pracovní sešity Matematika 1. - 3. díl
 • školní atlas světa (rozpočítán do jednotlivých ročníků)
 • výtvarné potřeby
 • kancelářské potřeby (papíry na kopírování)
 • žákovská knížka
 • materiál do dřevodílny
 • keramická hlína, glazury                                                                                         Mgr. Kristina Hlásná, zástupce ředitelky

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov