• Základní školA Slavkov

   

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

1. září 2021

Ve všech společných prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest pro žáky, zaměstnance i třetí osoby.

 

Pokyny pro prvňáčky a jejich rodiče

· Sraz všech dětí i jejich rodičů v 8.00 hod. před vchodem budovy nižšího stupně (vstup od jídelny).

· Slavnostní přivítání proběhne částečně před budovou školy, poté bude pokračovat v prostorách 1. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Elišky Kvarčákové.

 • Ve třídě budou podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školní družiny i školního stravování.
 • Zároveň budou připraveny k distribuci čipy pro vstup do budovy i stravování (jeden čip/100Kč).
 • Škola má nastavena protiepidemická opatření, podmínkou vstupu do budovy školy a účasti na slavnostním zahájení školního roku pro rodiče žáků 1. třídy je doložení certifikátu o očkování, potvrzení o prodělání nemoci (180 dní), doklad s negativním výsledkem PCR testu (7 dní) nebo POC testu (72 hodin). Pro urychlení administrace, prosíme zaslat dokumenty na adresu sekretariat@skolaslavkov.cz, v nezbytných případech doložit v den konání akce.

 

Pokyny pro žáky nižšího stupně (2. – 5. třída)

 • Všichni žáci nižšího stupně (s výjimkou 1. třídy) podstoupí nejdříve testování antigenními testy v prostorách kulturního domu následovně:
 • 4. – 5. třída sraz v 7.20 hod před KD, ihned realizace testování pod dohledem TU, poté odchod před vchod budovy nižšího stupně
 • 2. – 3. třída sraz v 7.40 hod před KD, realizace testování pod dohledem TU, poté odchod před vchod budovy nižšího stupně
 • Slavnostní přivítání proběhne částečně před budovou školy, poté bude pokračovat v prostorách jednotlivých tříd pod vedením svých třídních učitelek.
 • Ve třídě budou podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školní družiny i školního stravování.

 

Pokyny pro žáky vyššího stupně (6. – 9. třída)

 • Sraz všech žáků v 7.55 hod. před hlavním vchodem do budovy školy.
 • Třídní učitelé jednotlivých tříd si žáky před budovou vyzvednou a odvedou do tříd.
 • Třídní učitelé nejdříve realizují v jednotlivých třídách otestování všech žáků antigenními testy.
 • Slavnostní zahájení nového školního roku pak nadále bude pokračovat v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů.
 • Ve třídě budou mimo jiné podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školního stravování.
 • Pro nově příchozí žáky (šesté třídy) budou připraveny k distribuci čipy pro vstup do budovy školy i stravování (jeden čip/100Kč).

 

První den bude vydáván oběd od 9.30 hod. pro přihlášené žáky. V případě zájmu o stravování tento den u nenahlášených dětí kontaktujte vedoucí ŠJ na čísle 724 963 929.

 

Je omezen vstup cizích osob do školy.

 

Ve Slavkově dne 20. 8. 2021

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy