• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Pokyny k organizaci provozu MŠ od 12. 4. 2021

Pokyny k organizaci provozu MŠ od 12. 4. 2021

 

Od 12. 4. 2021 je obnoven provoz MŠ pro předškolní děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let. Přítomnost dětí je podmíněna účastí na testování.

  • Při příchodu dítěte v doprovodu zákonného zástupce proběhne nejdříve testování. 
  • Testování bude realizováno ve spodním oddělení (zvoňte na kuchyň), rodič si otestuje dítě sám a výsledek testu nahlásí přítomnému pedagogickému pracovníkovi. V případě negativního testu dítě do třídy dochází samo, bez doprovodu rodiče. V případě pozitivního testu si ihned rodič dítě odvádí domů. 
  • Vyhodnocení trvá cca 15 minut (mějte prosím časovou rezervu, aby dítě bylo včas na výuce v 8:00) 
  • Testování bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Pokud rodič testování odmítne, dítě se nemůže výuky zúčastnit.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Dítě nemusí mít roušku, všichni dospělí musí mít respirátory. 

Děti budou rozděleny do dvou skupin po maximálně 15 dětech, po celou dobu pobytu ve školce bude zachována homogenita skupin (společná činnost, stravování, pobyt venku).


Seznam dětí s určením třídy, zašlu v neděli (dle konkrétního počtu dětí)
Zde je instruktážní video k testování : https://youtu.be/…UH4
Odchod dětí z MŠ, bude probíhat stejně jako příchod, po zazvonění Vám pošleme oblečené dítě ke vchodovým dveřím.