• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Ples SRPŠ

Vážení rodiče,

po dvouleté přestávce se Vám dostává do rukou plakát (spolu s tímto sdělením) na „ŠKOLNÍ PLES“, který se koná dne 28. 01. 2023 a pořádá jej Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Slavkov. RÁDI VÁS NA PLESE UVÍTÁME A TĚŠÍME SE NA VÁS. Vstupenky obdržíte prostřednictvím svých dětí a místo si prosím zarezervujte na telefonním čísle 553 797 065 – Eva Kvarčáková – viz přiložený plakát. Pokud budete chtít více vstupenek – řešte s třídním učitelem prostřednictvím vašeho dítěte.

Byli bychom rádi, aby byla dodržena tradice zakoupení alespoň jedné vstupenky i v případě, že se plesu nezúčastníte nebo zaslání příspěvku do tomboly – peníze za vstupenky či příspěvek do tomboly zašlete třídnímu učiteli prostřednictvím vašich dětí. Příspěvek do tomboly prosím zašlete do čtvrtku 19. 01. 2023. Taktéž vstupenky, které nevyužijete, zašlete zpět prostřednictvím vašich dětí.

Zároveň bychom chtěli požádat o spolupráci ty rodiče, kteří mají možnost získat nebo sami poskytnout sponzorský dar do tomboly, ať již věcný nebo finanční.

V takovém případě prosím kontaktujte: Vladimír Rádek, tel. 775 173 913, e-mail: lada.radek@seznam.cz. Připomínáme, že výtěžek plesu jde vždy plně na podporu aktivit dětí ve škole.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2023.

Za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Slavkov: Vladimír Rádek, předseda.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov