• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

oRGANIZACE VÝUKY V TÝDNU OD

Organizace výuky v týdnu 22. 6. - 26. 6. 2020 

 

V týdnu od 22. června do 26. června budou probíhat třídnické hodiny. Jejich organizaci řídí jednotliví třídní učitelé. V rámci těchto hodin se budou vybírat školní učebnice a žáci dostanou nové, na školní rok 2020/2021. Bližší informace budou zaslány emailem. 

 

PONDĚLÍ 22. 6. 2020 - 9. TŘÍDY

ÚTERÝ 23. 6. 2020 - 8. TŘÍDY

STŘEDA 24. 6. 2020 - 7. TŘÍDY

ČTVRTEK 25. 6. 2020 - 6. TŘÍDY