• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021

 

Výuka 1. – 2. třídy bude probíhat prezenční formou. Pro tyto ročníky je povolena osobní přítomnost žáků ve škole s těmito pravidly:

  • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (v kolektivech jednotlivých tříd).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách, ve školní jídelně i školní družině.
  • Roušky si odkládají jen při konzumaci jídla.
  • Doporučujeme, aby žáci měli u sebe více roušek (obměna v průběhu dne) v uzavíratelných boxech nebo plastových sáčcích.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Školní družina pro žáky 1. – 2. třídy bude plně v provozu (ranní i odpolední).
  • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci obou tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.

 
Výuka 3. - 5. ročníku bude probíhat distanční formou dle upraveného rozvrhu.
Výuka 6. – 9. ročníku bude probíhat distanční formou dle nového covidového rozvrhu ( k nahlédnutí zde ).
Další změny v nastavení výuky budeme aktualizovat dle dalšího vývoje mimořádných opatření na webových stránkách školy. V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy.
Děkuji za spolupráci a přeji všem zúčastněným úspěšné zvládnutí upraveného režimu školy.
                                                                                                                                                                       Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy