• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Organizace výuky od 17. května 2021

Organizace výuky od 17. května 2021

 

 

Výuka 1. – 5. třídy bude probíhat prezenční formou dle normálního rozvrhu. Žáci 1. – 5. ročníku jsou testování jednou týdně v sále KD. Testovacím dnem je pondělí.

Výuka 6. - 9. ročníku bude nadále probíhat střídavě (rotačně) prezenční a distanční formou dle aktualizovaného (necovidového) rozvrhu následovně:

17. 5. – 21. 5. 2021 distanční výuka 6. A, 6. B, 7. A, 7. B; prezenční výuka 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

24. 5. – 28. 5. 2021 prezenční výuka 6. A, 6. B, 7. A, 7. B; distanční výuka 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

31. 5. – 4. 6. 2021 distanční výuka 6. A, 6. B, 7. A, 7. B; prezenční výuka 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

 

Pro tyto ročníky je povolena osobní přítomnost žáků ve škole při prezenční výuce s těmito pravidly:

  • Podmínkou přítomnosti žáka na výuce je účast na testování s negativním výsledkem testu, které bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude realizováno v prostorách kulturního domu. Proto z organizačních důvodů, vždy v těchto výše určených dnech, budou žáci do školy vstupovat vchodem do kulturního domu, kde budou otestování a teprve poté vstoupí do budovy školy. Používanými sadami jsou testy Singclean (viz. instruktážní video). Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena škole potvrzením lékaře nebo čestným prohlášením s kopii zprávy KHS.
  • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (v kolektivech jednotlivých tříd).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách i ve školní jídelně.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání ve vnitřních prostorách.
  • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci všech tříd při prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.

 

Další změny v nastavení výuky budeme aktualizovat dle dalšího vývoje mimořádných opatření na webových stránkách školy.

V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy.

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy