• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Organizace výuky od 17. května 2021