• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizace výuky od 12. dubna 2021

Organizace výuky od 12. dubna 2021


Výuka 1. – 5. třídy bude probíhat střídavě (rotačně) prezenční a distanční formou v následujícím časovém sledu dle současného rozvrhu s aktuálními úpravami zde:
12. 4. – 16. 4. 2021 distanční výuka 1. tř., 2. tř.; prezenční výuka 3. tř., 4. tř., 5. tř.
19. 4. – 23. 4. 2021 prezenční výuka 1. tř., 2. tř.; distanční výuka 3. tř., 4. tř., 5. tř.
26. 4. – 30. 4. 2021 distanční výuka 1. tř., 2. tř.; prezenční výuka 3. tř., 4. tř., 5. tř.
3. 5. – 7. 5. 2021 prezenční výuka 1. tř., 2. tř.; distanční výuka 3. tř., 4. tř., 5. tř.

Pro tyto ročníky je povolena osobní přítomnost žáků ve škole při prezenční výuce s těmito pravidly:

  • Podmínkou přítomnosti žáka na výuce je účast na testování s negativním výsledkem testu, které bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude realizováno v prostorách kulturního domu. Proto z organizačních důvodů, vždy v těchto výše určených dnech, budou žáci do školy vstupovat vchodem do kulturního domu, kde budou otestování a teprve poté vstoupí do budovy školy. Tato organizace příchodu platí i pro žáky, kteří budou v těchto dnech navštěvovat ranní družinu. Žáci se pod dohledem pedagogického pracovníka otestují sami, v případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence a přítomnost zákonného zástupce.  Používanými sadami jsou testy Singclean (viz. instruktážní video). Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena škole potvrzením lékaře.

 

  • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (v kolektivech jednotlivých tříd).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách, ve školní jídelně i školní družině. Roušky si odkládají jen při konzumaci jídla. Doporučujeme, aby žáci měli u sebe více roušek (obměna v průběhu dne) v uzavíratelných boxech nebo plastových sáčcích.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Školní družina pro žáky 1. – 5. třídy bude plně v provozu (ranní i odpolední).
  • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci všech tříd při prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.
     

Výuka 6. - 9. ročníku bude probíhat nadále distanční formou dle nastaveného (covidového) rozvrhu.
Další změny v nastavení výuky budeme aktualizovat dle dalšího vývoje mimořádných opatření na webových stránkách školy.
V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy. Děkuji za spolupráci a přeji všem zúčastněným úspěšné zvládnutí upraveného režimu školy.


Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy