• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizace výuky do 2. listopadu 2020

Organizace výuky do 2. listopadu 2020

14. – 23. 10. 2020

Výuka nižšího stupně bude probíhat distanční formou dle rozvrhu jednotlivých tříd. Komunikační platformu si určí třídní učitelky jednotlivých tříd. Školní družina není v provozu.

Výuka vyššího stupně bude probíhat distanční formou s těmito pravidly:

- Žák je povinen distančně se vzdělávat, případnou absenci omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli (nejlépe ještě ten den)

- Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu (žákům byl nahlášen)

- Výuka je vedena prostřednictvím Microsoft Teams, učivo bude vkládáno do kanálů jednotlivých předmětů

- Ke komunikaci bude sloužit chat s pedagogy, příp. videokonference

- Důležité informace budou umístěny na NÁSTĚNCE

- Informace pro rodiče budou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na webu školy a v kanále RODIČE jednotlivých tříd aplikace Microsoft Teams

                                                                                                                                                               Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy