• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

 

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 31 žáků osmých a devátých tříd. S počátečním testem z gramatiky si nejlépe poradili Filip Kunz (21 bodů z celkových 30 bodů) z 9.A a Adrien Tanekou z 8. A se stejným počtem bodů. V těsném závěsu za nimi se umístila Lenka Drastichová s 20 body. Rozhodovala tedy kvalita slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“. V ní se hodnotila nejen stylistická pohotovost, originalita námětu, ale i gramatické provedení. Milým překvapením bylo vítězství osmáka - Adriho Tanekou (38 bodů), jenž dosáhl nejlepšího výsledku v gramatické části a v jehož slohové práci nebyla ani jedna mluvnická či stylistická chyba. O první místo se tak podělil s Lenkou Drastichovou z 9. B třídy, na třetím místě skončil s nepatrnou ztrátou bodů 3 bodů Filip Kunc. Všem vítězům upřímně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.