• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

krajské kolO soutěže v anglickém jazyce

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

 

Ve středu 21. dubna 2021 se náš žák Adrien Tanekou zúčastnil krajského kola soutěže v anglickém jazyce. Soutěž probíhala online a pro soutěžící bylo překvapením, že neobsahovala písemnou část, nýbrž pouze ústní. Výborným třetím místem Adrien dokázal, jak skvěle ovládá anglický jazyk, k tomuto nádhernému výsledku mu srdečně blahopřejeme.