• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Harmonogram a pokyny k screeningovému testování žáků

září 2021

 

Termíny preventivního screeningového testování žáků:

1.září – všichni žáci školy s výjimkou 1. třídy dle harmonogramu (viz. pokyny k začátku školního roku)

2.září – žáci 1.třídy (je povolena přítomnost zákonného zástupce)

6.září – všichni žáci školy

9.září – všichni žáci školy

 

Místo testování:

1.– 5. třída – v sále kulturního domu před vyučováním, žáci vstupují vchodem do kulturního domu

6.- 9. třída – v prostorách jednotlivých tříd pod dohledem pedagogů na začátku 1. vyuč.hodiny

 

Žáci jsou testováni neinvazními antigenními testy GENRUI, které jsou školám distribuovány zdarma.

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19, případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrném místě. Všechny tyto skutečnosti je třeba doložit platnými dokumenty na místě nebo mohou být zaslány elektronicky na adresu sekretariat@skolaslavkov.cz.

 

Obecně platí:

  • Ve všech společných prostorách školy platí nadále povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest pro žáky i zaměstnance školy. Ochranné prostředky se odkládají při výuce, konzumaci jídla a pití.
  • Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit výuky, ale za podmínky nošení ochranného prostředku po celou dobu pobytu ve škole tzn. i v době výuky, nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, v jídelně je izolován při konzumaci jídla.
  • Je nadále eliminován vstup třetích osob do školy, vstup je povolen jen na základě doložení platných dokumentů o bezinfekčnosti - certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci (180 dní), doklad s negativním výsledkem PCR testu (7 dní) nebo POC testu (72 hodin).
  • Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto MZd o dalším postupu. Předpokládá se, že další testování bude pokračovat jen na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. Škola bude nadále dodržovat nastavená protiepidemická opatření provozu.

 

Podrobné informace k provozu škol a testování najdete v přiloženém manuálu.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy.

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy