• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Geošifra

Ve středu 6. října se žáci osmých tříd zúčastnili geodetické soutěže Geošifra, která se konala na Střední průmyslové škole stavební. Do boje jsme vyslali dva týmy. Tým z 9. A s názvem Anakondy ve složení Martin Kašpárek, Alžběta Kadaňková, Barbora Pavelková a tým z 9. B s názvem Bambus ve složení Amálie Macolová, Kristýna Košárková, Jakub Vltavský. Týmy musely prokázat především znalosti ze zeměpisu a matematiky, po celou dobu soutěže byla nezbytná přesnost, rychlost a spolupráce v týmu. Žáci si s úkoly velmi dobře poradili. Tým z 9. A se umístil na 12. místě a tým z 9. B na nádherném 2. místě. Blahopřejeme k úspěchu!