• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Fyzikální olympiáda

     Fyzikální olympiáda na Mendelově gymnáziu v Opavě byla příležitostí pro naše reprezentanty ukázat své znalosti. V kategorii F jen osm žáků získalo titul úspěšného řešitele a na šesté příčce to byl náš David Pustka z 8.A. V kategorii E, tedy té nejstarší, se na 9. místě umístil Zdeněk Najser z 9.A. Vzhledem k tomu, že v obou kategoriích bylo jen velmi málo zástupců z celého okresu (12 a 8 žáků) můžeme chlapcům k výsledkům opravdu pogratulovat. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov