• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Exkurze do firmy Hon a.s.

    Naše škola navázala spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti (MSPAKT), který napomáhá školám v kariérovém poradenství a rozhodování žáků v jejich dalším směřování na střední školy. Jednou z možných aktivit MSPAKTu je zajištění exkurzí pro žáky ZŠ do různých firem a podniků. Exkurze mají za úkol žákům přiblížit rozličné profese a jejich uplatnění v jednotlivých firmách, a tím zároveň i uplatnění na trhu práce.

     Jako první podnik měli naši žáci možnost navštívit firmu Hon a.s., která se zabývá výrobou kancelářského nábytku. Exkurze proběhla ve čtvrtek 3. března 2022 a zúčastnilo se jí celkem 15 žáků z 8.A i z 8.B třídy. Žáci byli nejprve seznámeni s historií firmy, jejich výrobky a poté navštívili dvě části podniku, a to dřevovýrobu a kovovýrobu. Žáci si prošli jednotlivá pracoviště a seznámili se s profesemi, které se zde mohou uplatnit. Zároveň měli možnost nahlédnout, jak se vyrábí jednotlivé komponenty např. ke stolům, skříním apod. od počátečního nařezání, přes lepení hran, frézování různých drážek až po zabalení a připravení k exportu.

Exkurze byla velice zajímavá a žáci měli možnost se podívat na místa, kde se jen tak nedostanou. Zároveň se těšíme na další exkurzi a další firmu.

 

Mgr. Tomáš Ryba

výchovný poradce

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov