• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Den Země - 3. třída

Den Země - 3. třída

 

22. dubna byl Den Země a naši třeťáci nezaháleli. Sešli se u Hasičárny a prošli stěžejní část naší obce, kde se snažili vysbírat co nejvíce odpadků. Nasbírali tři pytle a prožili tak společně slunečné, i když trochu chladnější odpoledne. Děti, které nemohly na akci pořádanou ve Slavkově dorazit, ale také nelenily. Sbíraly odpad ve svých obcích a za to jim patří velký dík a pochvala.