• Základní školA Slavkov

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Barevný říjen 2022 v ŠD a ŠK

Barevný říjen 2022 v ŠD a ŠK

 

 • 3. 10. Zahájení pravidelné zájmové činnosti v kroužcích
 • Soutěž o nejoriginálnější dýni - výroba dýní z čehokoli
 • Celá družina hraje pálkovanou, vybíjenou, miniházenou, basket, fotbal a florbal
 • 7. 10. Drakiáda 
 • Výroba ozdob z přírodnin
 • Halloween – zábavné taneční odpoledne
 • Přírodovědné odpoledne
 • Kreslíme a malujeme PODZIM
 • Plníme disciplíny do družinové Knihy rekordů

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov