• školní družina a klub

ZPÍVÁNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN O DOPRAVĚ

Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava 2019 na téma Dopravní prostředky.

 

Pěvecké soutěže ŠD dne 27.2. 2019 okresu Opava se zúčastnilo celkem 7 družin, každá ve dvou kategoriích. Školní družina Slavkov soutěžila v kategorii 1. a 2. tříd s písní Ahoj aneb Na jezeře zvečera pluje lodička a v kategorii 3. až 5. třída s písní Holky z Polabí.

V obou kategoriích jsme získali to nejvyšší, tzn. zlaté pásmo a zvláštní ocenění za doprovod klarinetu. Naše děti ke zpívání a předvádění doprovázely tentokrát tyto hudební nástroje: kytara, housle, klarinet.

Rodiče, starší žáci ve výtvarné výchově a paní vychovatelky v družině vyráběli lodičky, lodě, mašinku i s vagonkem, kostýmy lodních kapitánů s čepicí, strojvedoucího neboli mašinfíry, průvodčího také s čepicí i plácačkou a píšťalkou, dovezli do družiny malé kolo jako nezbytnou pomůcku k předváděné písni a další….

Dovolte, abych všem za ochotu a neuvěřitelné „výrobky“ ze srdce poděkovala. Strávili jsme velmi příjemné odpoledne plné písniček, zábavy, zajímavých nápadů a celé odpoledne jsme završili společně zpívanou písní Jede, jede mašinka. Zpívalo se např. o koních, lodích, autech, dostavníku, kolech, vlacích...

za ŠD Helena Malčeková

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol