• školní družina a klub

Písničkový koncert

Písničkový koncert

      V úterý 12.11. nás ve školní dužině navštívil muzikant Marek Soldán s besedou O vzniku a vývoji populární hudby a elektrické kytary. Besedy se zúčastnilo celkem 62 dětí školní družiny. Pan Soldán nám předvedl, jak se hraje na elektrickou kytaru s pedály, které mají mnoho využití, a různě si pomocí nich můžeme s tóny pohrát. Dětem kladl různé otázky, které byly velmi naučné a zajímavé. Dětem, které správně odpověděly na otázky, daroval za odměnu trsátko. Libovali jsme si taky, když nám zpíval, protože to bylo opravdu nádherné. Toho si všimly také děti, které se ho hned ptaly proč, když tak krásně zpívá, se nepřihlásil do Suprerstar nebo do nějaké jiné pěvecké soutěže. Na všechny otázky dětí pan Soldán odpověděl. Myslím, že za celou školní družinu můžu říct, že jsme zažili krásné hudební odpoledne.

Za ŠD Pavla Urbanská