• školní družina a klub

Diabolo

Diabolo

V páteční školní družině nám David Trojančík, žák 5. třídy, předvedl svou hračku, se kterou doma trénuje. Tato hračka se jmenuje Diabolo. Děti obdivovaly Davidovu zručnost, a také si tuto činnost mohly samy vyzkoušet, samozřejmě pod jeho dohledem.
Davidovi děkujeme za ochotu předvést své umění nám všem.
Zuzana Bendíková