• školní družina a klub

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Od Zumby ke koledám, tak by se ve zkratce dal nazvat podvečer nazvanýVÁNOČNÍ BESÍDKA, jenž je především přehlídkou činnosti zájmových útvarů školní družiny a klubu. Zejména hudební kroužky – kytarový, sboreček a velký školní sbor bezprostředně po podzimním vystoupení pro slavkovské seniory začíná s nácvikem na největší událost roku, která se dá srovnat s malou školní akademií. A totéž platí i pro naše taneční tělesa. Zmíněná zumba i břišní tance vyvolaly v publiku pochvalné výkřiky, „černobílé „vystoupení děvčat z Monteráčku pobavilo svou originalitou a nápaditostí. Blýsklo se i nejstarší oddělení mateřinky, paní učitelky si daly záležet na tom, aby jejich děti skutečně vypadaly, jako by právě přilétly z ledové planety. Krátká vtipná scénka líčila Můj první den ve škole, za katedru se však zatoulal čert a zasáhnout musel pan ředitel, aby na její místo uvedl energickou paní učitelku Pravou. Závěr patřil písním, které provázely rodiče i prarodiče těch co stáli na pódiu i pod ním: Písně se zimní tématikou, Vánoce přicházejí, nejznámější koledy až k závěrečnému chorálu Narodil se Kristus pán.

 

Sál byl zaplněn včetně míst na stání, nebyli to jen rodiče, kteří přišli povzbudit naše šikovné děti. Poděkování kromě vystupujících platí i šikovným vychovatelkám a učitelkám a také všem těm rodičům, jež se dokážou přenést přes všechny neshody a svým dětem budují bezpečné a láskyplné prostředí. A to nejen na Vánoce.

 

 

Ovoce a zelenina do škol