• mateřská školA Slavkov

Leden

Leden
V měsíci lednu si budou děti vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám. Budou získávat povědomí o úloze pohybu pro zdravý život člověka. Děti si rozšíří poznatky o zimních sportech a sportování. Získají informace, jak sportují a co umí lidé tělesné postižení-chování k ním. Vytvoří si představu o zimní přírodě o jejím vegetativním klidu, o pomoci člověka ptákům přežít zimu, připravovat potravu pro ptáky. 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol