• mateřská školA Slavkov

INFORMACE PRO PLATBU ŠKOLNÉHO

INFORMACE PRO PLATBU ŠKOLNÉHO

 

Číslo účtu: 194379345/0300
VS: datum narození dítěte (bez teček)
Poznámka: jméno dítěte, období platby

(platbu zadejte do konce měsíce - částka 240,- Kč)

Děti předškolní a s odloženou školní docházkou neplatí!   Děkujeme

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol