• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

vánoční výzdoba tříd

vánoční výzdoba tříd

Školní parlament vyhlásil u příležitosti vánoc, soutěž ve výzdobě tříd. Podle daných kritérií-celkového dojmu, sladění jednotlivých prvků, originality a estetického vzhledu hodnotila třídy šestičlenná komise. Čtyři děti a dva dospělí. Zvlášť byly vyhodnoceny třídy 1-5 a 6-9.

Na nižším stupni zvítězila 5. třída s 48 body, druhá třída získala 45 bodů a 1. třída 43 bodů. Moc se nám líbila atmosféra v 5. třídě, vůně svícnů v první třídě. Zvláštní ocenění patří druhákům s jejich originálním adventním kalendářem. Každý den měli nějaké úlevy nebo úkoly /např. delší přestávku nebo jeden den měli pomáhat maminkám/ Každé dítě mohlo zvolit jeden den. Doporučujeme jít si to do druhé třídy prozkoumat. Opravdu skvělý nápad.

A jak to dopadlo na vyšším stupni. Konečný výsledek byl překvapením i pro samotnou komisi. Na prvním místě se umístila 6. A třída s 46 body a na druhém a třetím společně 9. A a 7. B třída. Mezi třídami byly větší bodové rozdíly. Co se nám líbilo? V 6. A závěs na dveřích a nápad s hodinami. V 7. A sněhulák, v 7. B domečky, v 9.A adventní kalendář a závěs.

Shodli jsme se na tom, že vánoční výzdoba ve třídách je vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

 

Chovancová Sylva

 

 

Ovoce a zelenina do škol