Kreslíš, kreslím, kreslíme

Nesporný talent prokázala žákyně deváté třídy Alžběta Skřontová, když se společně s dalšími děvčaty školy zúčastnila výtvarné soutěže

„Kreslím, kreslíš, kreslíme“, pořádané SŠPU v Opavě. V tělocvičně střední školy kreslilo modely 154 žáků ze 17 škol. Alžběta výrazně uspěla v nejstarší kategorii (13 -15 let) kde se umístila na krásném 2 místě. Zaslouží si velké blahopřání.

Soutěžní práce jsou vystaveny v aule školy

od 17. 10. - 30. 10.2017 denně kromě pátku od 13 do 16 hodin.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol