Fotografický kroužek

Fotografický kroužek

 

V letošním školním roce začal na škole fungovat fotografický kroužek pod vedením pana učitele Tomáše Ryby. Žáci mají možnost se naučit základům digitální fotografie, kompozice snímků, různým technikám a hlavně naučit se na svět dívat tak trochu jinýma očima. Součástí kroužku jsou jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti.

 

 

Ovoce a zelenina do škol