• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Finanční gramotnost

 

V rámci celosvětového týdne o finančním vzdělávání Global Money Week 2019 jsme se rozhodli uskutečnit výuku finanční gramotnosti pro žáky naší školy vedenou zkušenými lektory z praxe, abychom ještě více prohloubili zdravé finanční návyky našich žáků. Výuka byla zrealizována pro žáky páté třídy v počtu 22 žáků a dvou sedmých tříd v celkovém počtu 54 žáků. Po krátkém představení společnosti yourchance o.p.s. byla zdůrazněna důležitost finanční vzdělanosti mezi žáky s jejími pozitivními dopady do běžného praktického života. Postupně byla otevřena a prodiskutována následující témata a pojmy – finančně gramotný člověk, definice finanční gramotnosti, dějiny peněz, výdaje rodiny, finanční návyky, základní pojmy v rozpočtu se zaměřením na rodinný rozpočet, konkrétní praktické sestavení rozpočtu rodiny za předem určených a daných podmínek. Jednotlivé teoretické i praktické bloky byly proloženy instruktážními videi, kterými byla celá problematika více přiblížena dětem. Uskutečněná akce byla pozitivně hodnocena žáky i přihlížejícími pedagogy. V rámci světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti není rozhodně poslední akcí, kterou bychom ve spolupráci s výše jmenovanou společností zrealizovali.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol