• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

100 let ČR - Významní výtvarníci

100 let ČR - Významní výtvarníci

   Významné jubileum naší republiky jsme si ve výtvarné výchově společně s deváťáky připomněli projektem o osobnostech českého výtvarného umění. Každá skupina si vylosovala jedno jméno a následně plnila řadu úkolů souvisejících se seznámením s umělcem, jeho životem, dílem, osobními názory, ale také politickými postoji.

   Krom portrétu osobnosti, životopisu, citátu, napodobení jednoho díla a propagačního nadpisu můžete vidět i práci závěrečnou, a vzhledem k vlastní invenci nejdůležitější: ztvárnění T. G. Masaryka tak, jak si žáci myslí, že by jej ztvárnil jejich autor. 

   

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol