• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

1. ples školní družiny, klobouková soutěž

Vánoční ples a soutěž o nej klobouk

 

Ve středu 4.12. jsme pro děti školní družiny uspořádali Vánoční ples, na kterém jsme zároveň vyhlašovali nej klobouk. Děti si měly doma s pomocí rodičů vyrobit originální klobouk, který si měli na ples přinést. Na plese se sešlo celkem 68 dětí a z toho mělo 42 dětí klobouk! Jeden byl krásnější než druhý a bylo opravdu těžké rozhodnout, který je nejlepší.

Než jsme pečlivě klobouky prohlédly a vybraly ten nej, zpříjemnili jsme si odpoledne zábavou. Nejdříve jsme si zatancovali na Ptačí tanec, poté si zasoutěžili v družstvech a zahráli židličkovanou. Vyvrcholením celého odpoledne, byla tombola. Děti si tak vyzkoušely, jak funguje opravdová tombola na plese. Každé dítě dostalo 5 korun, za které si poté vybralo číslo do tomboly. Poté se losovalo a každé dítě dostalo odměnu takovou, jakou si vybralo číslo.

Nakonec jsme vyhlašovali deset nejlepších klobouků a všechny ostatní děti, které měly klobouk, také dostaly malou odměnu.

Mezi deset nejlepších patřily tyto děti:

Barča Maislová, Markéta Maislová, Matyáš Oslizlo, Julie Grohová, Tobiáš Lelovský, Ema Beinhauerová, Patrik Hruška, Radek Vilč a Kubík Stiborský  a jako nejlepší klobouk jsme vybrali klobouk od Vítka Richtera, který jej měl propracovaný do úplného detailu.

Všechny děti musíme pochválit za krásné odpoledne!

Pavla Urbanská