• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Zápis do 1. třídy 2017

Přes třicet děvčátek a chlapců se přišlo se svými rodiči ZAPSAT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU SLAVKOV. Letos poprvé v dubnovém termínu, aby mezi vstupem do školy a zápisem byl menší časový úsek. I těch několik týdnů v tomto věku může znamenat poměrně značný pokrok. Zápis organizujeme formou společné práce u stolečků pod dohledem učitelek nižšího stupně, předtím se děti rozehřejí při rytmické písničce a rodiče i předškoláci mají možnost přesvědčit se, jak neuvěřitelný pokrok udělali letošní prvňáčci ve čtení. Směrem k rodičům má vedení školy dostatečný prostor představit školu, informovat o záležitostech spojených s nástupem do první třídy, zodpovědět dotazy. Také letos dodržíme dlouhodobě stanovený  nejvyšší počet 24 prvňáčků.

 

 

Ovoce a zelenina do škol