ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS do první třídy probíhal podle scénáře, jenž se nám již léta osvědčuje. Předškoláci ve dvou příchozích skupinách jsou rozděleni ke stolečkům, kde s nimi pracují učitelky nižšího stupně, aby zhodnotily připravenost pro vstup do základního vzdělání. Stávající prvňáčci předvedli ukázku čtení, nervozita u většiny dětí se vytratila, když je do tanečního reje na písničku Macha a Šebestové vtáhla děvčata tanečního kroužku. Rodiče jsou ve školní jídelně seznámeni s programem naší Školy podporující zdraví a s nároky na žáka první třídy zejména v oblasti připravenosti sociální a zvládnutí základních návyků chování.  Příznivou zprávou pro rodiče budoucích školáků je, že přes tradičně vyšší počet předškoláků uvítá do první třídy třídní učitelka Mgr. Dana Jarošová 1. září 2016 nejvýše 24 prvňáčků.

 

 

Ovoce a zelenina do škol