• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Výuka finanční gramotnosti

Výuka finanční gramotnosti

 

Považujeme za důležité, aby mladá generace měla zdravé finanční návyky, chápala rizika související se zadlužováním, rozpoznávala investiční příležitosti, chápala hodnotu financí, měla správné postoje i osobní zodpovědnost v této oblasti. Výuce finanční gramotnosti proto věnujeme velkou pozornost a jednotlivé oblasti máme zakomponovány v našem ŠVP Zdravá škola. Okruhy učiva o finanční gramotnosti se promítají do učiva nižšího i vyššího stupně v oblasti matematiky, fyziky, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, anglického jazyka aj. V rámci klasických hodin a projektových dnů jsou probírána témata rodinného rozpočtu, provozu domácnosti, nakupování v obchodech, porovnávání cen, hospodaření, fungování trhu, fungování bank, poskytování půjček a úvěrů, otázka platebních karet, hospodaření státu, tvorby státního rozpočtu, daně atd. Ve výuce jsou využívány učebnice, pracovní listy, zážitkové hry, praktické pomůcky, informace z internetu, ke kterým učíme žáky kriticky přistupovat.

Abychom ještě více prohloubili zdravé finanční návyky našich žáků, rozhodli jsme se uskutečnit výuku finanční gramotnosti pro žáky naší školy vedenou zkušenými lektory z praxe, kterou jsme realizovali v rámci celosvětového týdne o finančním vzdělávání Global Money Week 2019. Akce s názvem „Uč se, šetři, vydělávej!“ se konala v prostorách Základní školy a Mateřské školy ve Slavkově dne 3. dubna 2019. Byla určena pro žáky páté třídy v počtu 22 žáků a dvou sedmých tříd v celkovém počtu 54 žáků. Po krátkém představení společnosti yourchance o.p.s. byla zdůrazněna důležitost finanční vzdělanosti mezi žáky s jejími pozitivními dopady do běžného praktického života. Postupně byla v rámci výuky otevřena a prodiskutována následující témata a pojmy – finančně gramotný člověk, definice finanční gramotnosti, dějiny peněz, výdaje rodiny, finanční návyky, základní pojmy v rozpočtu se zaměřením na rodinný rozpočet, konkrétní praktické sestavení rozpočtu rodiny za předem určených a daných podmínek. Jednotlivé teoretické i praktické bloky byly proloženy instruktážními videi, kterými byla celá problematika více přiblížena dětem. Uskutečněná akce v rámci světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti není rozhodně poslední akcí, kterou bychom ve spolupráci s výše jmenovanou společností zrealizovali a je samozřejmostí, že ve výuce finanční gramotnosti žáků budeme nadále pokračovat a jejich znalosti prohlubovat.