• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Vánoční matematická soutěž

Vánoční matematická soutěž

 

Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal již 13. ročník Vánoční matematické soutěže organizované Matematickým ústavem v Opavě a výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena zejména pro žáky devátých tříd, kteří reprezentují školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší různé matematické úlohy, rébusy, ale i konkrétní situace, při nichž využijí svých matematických znalostí, schopnosti logicky myslet a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola může nominovat pouze jedno družstvo. Naše škola vyslala do boje žáky 9. B třídy - Štěpána Rychlého, Jirku Rypla a Matěje Jaroše. V silné konkurenci matematicky nadaných žáků se naše družstvo umístilo na nádherném 2. místě, za což jim patří upřímné poděkování za vzornou reprezentaci slavkovské školy.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol