Vánoční besídka

Tradice školní VÁNOČNÍ BESÍDKY už trvá desítky let. Na jejím počátku se jednalo výhradně o motivy nejkrásnějších svátků v roce, dnes je přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Ale předvánočně slavnostní náladu v sále kulturního domu každoročně spolehlivě navodí. Kouzelným snem nazvaly autorky Mgr. Eliška Kvarčáková a Natálie Stiborská vystoupení nově založeného baletního souboru.  Střídaly se prvky klasického i moderního baletu, zaujalo netradiční náčiní. Na pódiu se vystřídaly starší i mladší obdivovatelky žhavých jihoamerických rytmů kroužku Zumba. Monteráčci, to je už dnes slavkovský fenomén, zájem o činnost v tomto kroužku je enormní, obě předvedené skladby ukázaly vysokou úroveň předvedeného. Kdo se nesoustředil jen na dokonalé pohybové zvládnutí a zaposlouchal se do krásného textu s názvem Abeceda, zjistil, že s ní stvoříme celý svět. Druhou skladbu si děvčata vybrala, zpracovala choreografii a nacvičila sama. Paní učitelky Trojančíková a Holešová v nich brzy budou mít důstojné pokračovatelky. S nesmírnou chutí a vitalitou zazpívali své písničky Středňáci pod vedením paní učitelky Potepové. Nejmladší děvčata si připravila hudební produkci na téma nestárnoucího Mrazíka, dívky si říkají Minimonteráčci, vede je paní učitelka Urbanská. Ta také nacvičila pohádku Jak princ Mojmír ke štěstí přišel. Děti z mateřské školy paní učitelek Gorčicové a Kremserové roztleskaly sál pásmem Vánoční sen. Ve vánočním duchu vystoupil také Sboreček, tedy naši nejmladší zpěváčci, pod taktovkou paní učitelky Hymlárové. A zpěv provázel celý podvečer. Velcí zapěli za doprovodu školní kapely paní učitelky Malčekové skladby, které posloucháme v předvánočním i vánočním čase už po desítky let. Jejich podmanivé melodie chytly. Nakonec se jako obyčejně auditorium propojilo s hledištěm. Chuť zazpívat si koledy, které tradičně zakončují naši besídku, dostali v zaplněném sále snad úplně všichni. A rozcházeli se s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly. A také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Při vší skromnosti neznám jinou školu, která dokáže připravit tak pestrý hodinu a půl trvající program. Až se rodiče někdy budou probírat vašim dětstvím, ty chvíle, kdy vás viděli na jevišti, utkví v paměti nesmazatelně. Provází je hrdost a také si myslím, že mají vliv na váš vztah k mamce a taťkovi– získáváte si jejich uznání a takové okamžiky silně sbližují.

Vyjmenoval jsem čísla našeho programu. Mohl bych začít jmenovat všechny, kdo se na pódiu včera večer objevili, ale bylo by jich příliš mnoho, několik desítek. A tak využívám této příležitosti k vyzvednutí těch, kdo vidět nebyli, ale perfektně zvládli technickou stránku vystoupení. Přicházeli s vlastními nápady, nic nepodcenili tak, aby všechno včera správně fungovalo. Tak speciální díky do 9. B Vojtovi Winklerovi, Martinu Freyovi, Davidu Markovi a Adamu Vinckerovi.

 

 

Ovoce a zelenina do škol