• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Úspěch žáků naší školy, o kterém bychom před rokem řekli, že je z říše snů.

Úspěch žáků naší školy, o kterém bychom před rokem řekli, že je z říše snů.

 

V úterý 30. 4. 2019 se žáci Vojtěch Šenk, Lukáš Čech, David Zahel a Tomáš Adámek z kroužku kybernetiky zúčastnili soutěže Students for Automotive (S4A), vyhlášené VŠB v Ostravě. Jednalo se o třetí ročník této soutěže určené pro studenty středních škol.

Vynaložil jsem velké úsilí e-maily a telefonáty a nakonec se mi podařilo přesvědčit organizátory o možné účasti našeho týmu alespoň na „ divokou kartu“. Už to byla výhra, protože jako jediná ZŠ jsme se mohli soutěže zúčastnit.

Příprava trvala 4 měsíce s autíčkem, které od pořadatele obdržel každý tým. Podmínky proto byly stejné pro všechna přihlášená družstva. Žáci se hodně snažili a také se mnohému naučili.

Základ pak tvořily 3 programy, které se musely vytvořit a otestovat - autíčko sleduje čáru, ovládání autíčka mobilem přes wifi a objezd překážky na čáře. U všech těchto disciplín rozhodoval čas průjezdu. Důležitá a hodnocena byla také prezentace ve velké posluchárně programem PowerPoint a zhodnocení samotného autíčka porotou.

Stalo se něco, co mnohým „vyrazilo“ dech – naše družstvo obsadilo konečné 4. místo z celkového počtu 14. družstev. Zmínil se o tom i pan proděkan při závěrečném zhodnocení soutěže.

Osobně jsem panu proděkanovi poděkoval za důvěru a možnost se do soutěže zapojit. V příštím roce je s naší účasti již počítáno, a také jsem to panu proděkanovi avizoval.

Ještě jednou touto cestou děkuji a blahopřeji celému týmu za úspěšnou reprezentaci školy.

Ing.Rudolf Grygarčík

vedoucí kroužku kybernetiky

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol