Ukončení stavebních prací

Koncem listopadu zmizely poslední zbytky lešení a škola se objevila v novém hávu. Letos je to sedmdesát let od položení základního kamene, za tři roky budeme slavit sedm desítek roků od otevření nové školní budovy. Ta prošla dvěma rozšířeními a mnoha proměnami, dnes je neodmyslitelnou dominantou naší obce, navíc dobře viditelnou všemi, kdo Slavkovem byť jenom projíždějí.  

Ač složité vnitřní i vnější práce probíhaly v době vyučování, na chod školy neměly prakticky žádný vliv. Na posledním setkání považoval ředitel školy za svou povinnost poděkovat vedoucím, ale i všem pracovníkům stavby za ohleduplnost /dohodnuta problematická otázka kouření/, vstřícnost a v neposlední řadě také důstojné chování, vystupování i vyjadřování dělníků. Mnozí měli jen základní vzdělání, a přesto pochopili, že se pohybují v prostředí, kde je výchova na prvním místě.

V poslední době se otevřela otázka koncentrace oxidu uhličitého ve školách, která dosahuje ve třídách již po krátkém čase hodnot snižující výkon dětí a negativně ovlivňuje také zdraví. „Povinnou “ rekuperaci, která bezesporu interiér chodeb určitě nezkrášlila, jsme zrovna s nadšením nepřijali. Zmíněný problém by však měl být na Základní škole Slavkov tímto opatřením definitivně vyřešen a my si můžeme připsat další kladný bod v dlouhodobém úsilí o naplnění hodnot Zdravé školy.

 

 

Ovoce a zelenina do škol