• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 

V sobotu 11. ledna proběhla tradiční tříkrálová sbírka, jíž se letos zúčastnilo rekordních 51 koledníků a 13 vedoucích. Se zpěvem na rtech a přáním pokoje zvěstovali do každého domu poselství třech mudrců z východu a byli štědře obdarováni našimi slavkovskými občany. Výtěžek této sbírky ve výši 74 689 Kč je věnován na nemocné seniory, chráněná bydlení a pro lidi nacházející se v krizových situacích. Vážíme si každého, kdo se zapojil a upřímně děkujeme.