• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

SPOLEČNÝ VÝJEZD PEDAGOGŮ

Letošní přípravný týden měl pět pracovních dnů, dva z nich jsme využili proSPOLEČNÝ VÝJEZD PEDAGOGŮ do hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem. Těžiště dvoudenního úsilí připravit školní rok spočívalo na jednotlivých metodických orgánech, kde se hovořilo o nutných změnách v obsahu našeho ŠVP Zdravá škola, sjednocení požadavků, prověřování učiva, soutěží a přípravě dětí na ně, jak pracovat s žáky nadanými a žáky s poruchami učení. Velká pozornost byla druhý den věnována školnímu řádu, režimu školy, vztahů žáků, učitelů i vedení školy. Celý program byl v duchu tzv. team – buildingu  - v příjemném prostředí se diskutuje rychle a konstruktivně, vybyl čas i na relaxaci v okolních lesích a stráních, případně krytém bazénu.

 

 

Ovoce a zelenina do škol