Soutěž Mladý zdravotník 2017

Začátkem května proběhlo v Opavě okresní kolo soutěže MLADÝ ZDRAVOTNÍK. Za naši školu se poprvé zúčastnila dvě družstva. Ve velké konkurenci celkem 19 týmů obhájili naši starší "záchanáři" bronzové umístění z loňska, zásluhu na tom má velitelka Monika Lischková, Marie Kořínková, Jana Kramolišová, Kristýna Mellarová, a Veronika Hymlárová. Mladší žáky pak od vytoužené bedny dělilo jen několik bodů. Toto umístění je však nesmírně cenné, ve většině družstev jejich kategorie totiž dominovali páťáci, naše družstvo ve složení Jakub Mellar /velitel/, Šimon Mazur, Eliška Gorčicová, Aneta Přibylová, Klára Rýžová tvořili většinou žáci třetí třídy. Pro družstva byla připravena stanoviště, kde žáci poskytovali první pomoc opravdu velmi závažným zraněním. Figuranti byli namaskovaní a chovali se velmi realisticky, až mráz chodil po zádech. Další stanoviště prověřovala jejich znalosti s transportem zraněných a dovednosti v obvazové technice. To, že si mladých zdravotníků a jejich znalostí mimořádně vážíme, nejsou vůbec přehnaná slova. Byli by to oni, kdo by nás v případě nehody či zdravotních potíží zachránili nebo přinejmenším by poskytli tu nejlepší pomoc, která existuje. Pravidelný nácvik každé páteční odpoledne přinesl to nejlepší ovoce zásluhou instruktorů Daniela Poštulky a Veroniky Urbanové pod patronací paní učitelky Heleny Malčekové.

 

 

Ovoce a zelenina do škol