Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Soudě podle náhodných setkání na konci prázdnin, většina rodičů přivítala konec období, na jehož konci to s dětmi už často nebylo k vydržení, s úlevou. NA SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se sešlo 293 žáků, desítky rodičů, početný pedagogický sbor i pozvaní hosté. Vzápětí po přivítání přítomných paní zástupkyní stovky hrdel rozdrnčely tabulky Kulturního domu písní Kde domov můj. Po 63 dnech svobody se u většiny dětí dostaví to, čemu Angličané říkají motýlci v bříšku, nejvíce jich poletovalo zřejmě v útrobách těch, které do školy přivedli rodiče poprvé. I ti však pozorně sledovali asi hodinový program.

 

Projev starosty obce Vladimíra Chovance se zaměřil především na permanentní zlepšování materiálních podmínek pro výuku. Po přístavbě dvou nových učeben je hlavním investičním záměrem zateplení původní budovy, problematickým se jeví splnění jedné z podmínek čerpání dotací – vzduchotechnika. Shromáždění pozdravili rovněž místostarosta obce a předseda školské rady Ing. Ladislav Kubín i ředitelka školní jídelny Anna Ratajová.

 

Ředitel školy se postupně obracel k jednotlivým skupinám žáků deváťáků, šesťáků a prvňáků.

 

Excelentní výsledky přijímacího řízení jejich o rok starších spolužáků jsou bezesporu silnou motivací k osmiměsíční přípravě letošních deváťáků na zatím nejdůležitější zkoušku v životě – přijímačky na střední školy. Napříště již v celé republice jednotné a povinné. Systém přípravy s rozšířenou výukou matematiky a češtiny sám o sobě nestačí. Jen tvrdá každodenní práce každého jednotlivce přinese srovnatelný úspěch. Byli to také především loňští deváťáci, kteří sklidili nejvyšší úrodu úspěchů v okresních soutěžích. Domníváme se, že pokud by se umístění na předních místech přepočetlo do tabulky jako na olympiádě, skončil by Slavkov na prvním místě v okrese. Naše škola má však na nejstarší, jež už prošli těmi nejproblémovějšími lety dospívání, ještě jeden požadavek. Být příkladem pro celou školu ve vystupování a jednání vykazující vysoký stupeň vyspělosti. Jen v takovém případě je možné očekávat reciproční chování pedagogického sboru ke smetánce školy.

 

 

Ovoce a zelenina do škol