• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

školní ples 2020

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce bude Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Slavkov pořádat „Školní ples“, jehož výtěžek jde vždy plně na podporu aktivit dětí ve škole. Tentokrát se ples bude konat 18. 01. 2020 a pozvánky spolu se vstupenkami jste obdrželi prostřednictvím svých dětí před vánočními svátky. Rádi Vás na plese uvítáme. Byli bychom rádi, aby se dodržela tradice zakoupení alespoň jedné vstupenky i v případě, že se plesu nezúčastníte a zaslání příspěvku do tomboly (věcný nebo finanční) – prosíme o zaslání prostřednictvím svého dítěte do 09. 01. 2020.

V souvislosti s tombolou bychom Vás chtěli oslovit a požádat o spolupráci ty, kteří mají možnost získat nebo sami poskytnout sponzorský dar, ať už věcný nebo finanční. V takovém případě prosím kontaktujte: Vladimír Rádek, tel. 775 173 913, e-mail: lada.radek@seznam.cz.

 

Děkujeme za spolupráci

Za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Slavkov Vladimír Rádek, předseda.