Škola v přírodě Rešov 2017

V pondělí 15.5. odjeli čtvrťáci na výlet do Rešova. Strávili tam krásných pět dní, během kterých se změnili na novináře. Zjišťovali informace o Rešově, jeho historii a obyvatelích. Vyrobili si své mikrofony, aby mohli pohovořit s místními i chalupáři. Vše pak zpracovali do svých novin. Nezapomněli ani sportovat a soutěžili v disciplínách Rešovského pětiboje (hod koulí, slalom v gumových lodích, štafetový závod v plavání s vajíčkem a čtyřskok). Rozdělili se do čtyř družstev, aby mohli uspořádat turnaj ve fotbale. Nezapomněli ani na turistiku. Pěkná byla vycházka po trase z Rešova do Rešova, kdy zdolali obtížnou trasu Rešovskými vodopády. Byl to velký zážitek, protože teklo mnoho vody a padající voda všechny ohlušovala. Pěšky se vydali do Skal, kde si prohlédli stáje a užili si legrace s kozami a poníkem. Po návratu z každé túry je v penzionu čekala velmi chutná večeře či oběd. Na závěr pobytu si děti vyrobily masky z oblečení, které měly v kufru. Nápady byly skvělé a všichni si s chutí zazpívali, zatancovali i zahráli hry.

Na rozloučenou daly děti paní Gavendové pamětní list a poděkovaly za to, jak se o ně s úsměvem starala. Paní Růžence, která nám vařila, děti udělily diplom „Nejlepší kuchařka na konci světa“. Spokojeni a s úsměvem jsme se vrátili v pátek 19.5. do Slavkova.

 

 

Ovoce a zelenina do škol