• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Sběr papíru říjen 2018

Sběr papíru říjen 2018

 

Celkem 17 138 kg se vešlo do čtyř kontejnerů při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězili druháci s celkem 2472kg, na druhém místě se umístili žáci páté třídy s 2178kg, třetí skončila 6. A s 1902kg. Další pořadí : 8.B, 1. třída, 3. třída, 4.třída, 7.B, 8.A, 7.A, 9.B, 9,A, 6.B. K nejlepším sběračům se zařadili Vítek Zemek, Vojta Zemek, Šarlota Lhotská, Markéta Maislová, Šimon Bajgar, Viktor Šnajdr. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a chlapci z devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. Pochvalně se o jejich pracovním nasazení vyjádřil také pan školník. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce včetně pedagogického dozoru, který dohlížel na bezpečnost dětí.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol