• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Šachový turnaj v Opavě

Šachový turnaj v Opavě

 

Ve čtvrtek 11. 4. se 10 chlapců naší školy zúčastnilo šachového turnaje v Opavě. Šachový turnaj se hrál na devět kol a byl rozdělen do tří kategorií. První kategorie 1. a 2. třída, druhá kategorie 3. – 5. třída a poslední třetí kategorie byla 6. – 9. třída. Soupeřily mezi sebou děti ze sedmi škol (ZŠ Slavkov, ZŠ Kravaře, ZŠ Vrchní, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ TGM, ZŠ Otická a ZŠ Budišov nad Budišovkou). Turnaje se celkem zúčastnilo 39 dětí, kde nejpočetnější skupinou byla kategorie 3. – 5. třída. Kluci to mnohdy neměli jednoduché, přesto jsme si z turnaje přivezli dvě nádherná třetí místa. V kategorii 1. – 2. třída získal třetí místo Matyáš Srnka z druhé třídy a v nejpočetnější kategorii 3. – 5. třída uspěl David Pustka. Velmi pochválit bych chtěla Míšu Němce z první třídy, který taky skvěle bojoval a dokonce byl schopen porazit i chlapce ze čtvrté třídy konkurenční školy.

Všechny reprezentující chlapce bych chtěla pochválit za příkladné a gentlemanské chování po celou dobu turnaje, za dodržování stanovených pravidel a za skvělé výsledky, kterých dosáhli.

Za ŠD Kateřina Plachká

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol